Gyakran ismételt kérdések

Nyomtatóbarát változatPDF változat Share/Save

Mi a könyvelés?

 

A könyvelés egy vállalkozás múltban történt gazdasági eseményeinek törvény által előírt formában történő rögzítését jelenti. A gyakorlatban ez annyit tesz, a könyvelő rögzíti egy vállalkozás bevételének és költségeinek a számláit, egyéb költségeit, és ezek alapján kiszámolja, hogy a vállalkozásnak mennyi az eredménye, (nyereség vagy veszteség) mennyi adót és egyéb közterhet kell fizetnie, és a törvény által előírt határidőkre elkészíti és beadja a szükséges bevallásokat és beszámolókat.

 

 

Milyen bizonylatok szükségesek a könyveléshez?

- költség számlák

- bevételi számlák

- pénztárbizonylatok

- bankszámlakivonat

- szerződések

 

 

Melyek a könyvelő által kibocsátott alapvető adatok, bizonylatok?

- mérleg

- eredménykimutatás

- főkönyvi kivonat

- számlakartonok

 

 

Mit mutatnak meg a könyvelő által kibocsátott adatok, bizonylatok

 

Mérleg: a vállalkozás vagyonát mutatja egy adott pillanatban, jellemzően az év végén, de lehet évközi is, azaz megmutatja, hogy milyen eszközei – ingatlan, gépek, berendezések, vagyoni értékű jogok, értékpapírok, készletek, követelések és pénzeszközök – vannak a vállalkozás birtokában, továbbá megmutatja, hogy ezeket a vagyontárgyak milyen finanszírozási forrásból szerezték be – tulajdonosi hozzájárulás, banki hitel, lízing, egyéb kölcsön stb.

Eredménykimutatás: a vállalkozás bevételeit és ráfordításait mutatja meg egy adott időszakban, melynek eredménye a nyereség vagy veszteség

Főkönyvi kivonat: az év közben felmerült összes gazdasági esemény összesített egyenlegét tartalmazza.

Számlakarton: az év közben felmerült összes gazdasági esemény részleteit tartalmazza.

 

 

Mi tartozik a vállalkozás felelősségkörébe?

- A vállalkozás által befogadott, ill. kibocsátott számlák és bizonylatok valóságtartalma.

- Az ezekhez kapcsolódó szerződések, ill. teljesítési igazolások elkészítése.

- A vállalkozás által befogadott számlák jelentette fizetési kötelezettség teljesítése.

- A házipénztár kezelése és a banki utalások elvégzése.

- A bevallások elkészítéséhez szükséges bizonylatok időben történő átadása.

 

 

Mi tartozik a könyvelő felelősségkörébe?

- A számviteli szabályok betartása és lehetőség szerinti betartatása a vállalkozással.

- A bevallások határidőre történő elkészítése és benyújtása.

- A vállalkozás tájékoztatása az esetleges működési szabálytalanságokról.

- Lehetőség szerint segíteni az ügyfelet abban, hogy melyek azok a nyilvántartások, amelyeket magának kell vezetnie, és ezt hogyan tudja helyesen végezni.