Lehetőségek a 2015 évi SZJA bevallására

Nyomtatóbarát változatPDF változat Share/Save

 

2016-ban a jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján a magánszemélyek SZJA bevallás tekintetében az alábbi öt megoldás közül választhatnak:

 

 • Adóbevallás
 • Egyszerűsített bevallás
 • Adónyilatkozat
 • Munkáltatói adómegállapítás
 • Bevallási nyilatkozat

 

A bevallások benyújtásának határideje egységesen 2016.05.20, de egyes esetek választásakor a nyilatkozatot jóval előbb szükséges megtenni.

 

Mi könyvelőirodaként a jövedelmek igazolását szolgáló M30-as igazolást 2016.01.31-ig megküldjük.

Jelen tájékoztatásunkkal egyidejűleg kérjük, mérje fel munkatársai igényét, hogy a szükséges nyilatkozatokat időben meg tudjuk tenni.

 

Az egyes megoldások részletei:

Adóbevallás

A magánszemély maga tölti ki és nyújtja be a bevallását. Az ehhez szükséges igazolásokat összegyűjti, ezek alapján a bevallást önmaga, vagy könyvelő állítja össze.

Könyvelőirodánk adóbevallás elkészítését 2016.04.20-ig hiánytalanul leadott igazolások esetén: 5-20 EFt/db áron vállalja.

 

Azoknak ajánljuk, akik nem választhatják valamely egyszerűbb formát, pl. bevallási nyilatkozatot, mert kizáró ok áll fenn náluk. Elkészítésében szívesen segítünk!

Egyszerűsített bevallás

Az egyszerűsített bevallás idén kérhető utoljára, bár a nyomtatványai még nem jelentek meg. A jelzés határideje 2016.02.15. A bevallást a NAV készíti el, szükség szerint javítható. Akkor választható, ha a magánszemély az adóévben a munkáltatótól kizárólag olyan bevallási kötelezettség alá eső bevételt szerzett, melyből a munkáltató adót/adóelőleget vont le és ha ezen kívül akár még

 • ingatlan átruházásából származott bevallásköteles jövedelme (akkor is, ha adókiegyenlítést kíván figyelembe venni);
 • ingó vagyontárgy értékesítéséből származott bevallásköteles jövedelme;
 • vagyoni értékű jog átruházásából származott bevallásköteles jövedelme (pl. haszonélvezeti jog, használati jog, földhasználat stb.);
 • termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából kifizetőtől származott bevallásköteles jövedelme;
 • az adóévben egyszerűsített foglalkoztatás révén is szerzett bevételt;
 • magán-nyugdíjpénztártól kedvezményezettként részesült nem szolgáltatásnak minősülő kifizetésben;
 • mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből adóköteles bevétele nem származott vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben nemleges nyilatkozatot tesz, vagy bevételéből nem kell jövedelmet megállapítani;
 • osztalékból származott jövedelme, és annak adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót nem számol el;
 • értékpapír kölcsönzésből származott jövedelme;
 • vállalkozásból kivont jövedelme keletkezett;
 • a szja tv-ben meghatározott sorrend szerint kíván az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezményeket érvényesíteni;
 • az összevont adóalapot csökkentő családi kedvezményt (ideértve a családi adóalap, illetve családi járulékkedvezményt is) érvényesít;
 • rendelkezni kíván nyugdíj-előtakarékossági és/vagy az önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári számla és/vagy nyugdíjbiztosítási szerződés alapján biztosító pénzforgalmi számla javára (kivéve külföldi biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződés alapján történő rendelkezés);
 • visszafizetendő adókedvezménye keletkezett;
 • valamely bevételének adózására az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályai szerint kíván eleget tenni, és az ekho törvény szerinti különadó fizetésére nem kötelezett, ezt az adózási módot a törvény rendelkezéseinek megfelelően, jogszerűen választotta, valamint a kifizetőtől nem vállalta át a kifizetőt és az őt terhelő ekho megállapítását, bevallását, megfizetését;
 • olyan jövedelmet szerzett, amely után a kifizető (munkáltató) az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét teljes egészében megfizette, vagy ezzel összefüggésben év közben nem keletkezett előleg-fizetési kötelezettsége.

Használható forma, annak, aki megfelel a feltételeknek.

Adónyilatkozat (söralátét)

 

Egy egyszerű, három soros nyilatkozat, melyet az alábbi esetekben tölthet ki az adózó:

 

 • A 2015. évben kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól szerzett jövedelmet;
 • az adóelőleget megállapító munkáltató(k) által levont adó, adóelőleg, és a ténylegesen fizetendő adó különbözete az adóévben az 1 000 Ft-ot nem haladja meg;
 • az adóévben az előző pontba nem tartozó kifizető(k) az adót hiánytalanul levontá(k);
 • költséget (kivéve a 10% költséghányadot) az adóelőleg megállapítása során nem számolt/számol el;
 • az adóévben belföldi illetőségű volt;
 • az adóévben nem volt egyéni vállalkozó, vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét az adóév egészében szüneteltette;
 • mezőgazdasági őstermelőként nem köteles adóbevallás benyújtására, és nem él a nemleges nyilatkozat benyújtásával;
 • az adóévben nem választotta fizető-vendéglátó tevékenységére a tételes átalányadózást;
 • az adóévben nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az adót az adózónak az adóbevallásban kell megállapítania, így különösen nem szerzett ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet;

 

 • az adóévben nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az egészségügyi hozzájárulást az adózónak kell, kellett megfizetnie;
 • az adóévben a közterhek teljesítéséhez nem választotta az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherfizetést;
 • az adóévben nem szerzett külföldön (is) adóztatható jövedelmet;
 • az adóévben nem kapott osztalékelőleget, továbbá a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót nem számol el;
 • az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem ad, továbbá
 • az adóelőleg megállapítása során az összevont adóalapjából családi kedvezményt – megosztás nélkül, az adóból súlyos fogyatékosság miatti adókedvezményt egyáltalán nem érvényesített,
 • csak egy adóelőleget megállapító munkáltatónál érvényesített,
 • több adóelőleget megállapító munkáltatónál érvényesített, és
 • az adózónak nem állt fent párhuzamosan munkaviszonya a több adóelőleget megállapító munkáltatójával,
 • az adózó a korábbi munkaviszony megszűnésekor, a munkáltatójától kapott adatlapot a következő munkáltatója számára átadta,
 • a későbbi munkáltató az adó, adóelőleg megállapításakor, a kedvezmények figyelembevételekor a korábbi munkáltató által igazolt adatokat is figyelembe vette, azzal, hogy
 • az adóelőleg levonásánál figyelembe vett összeggel megegyező összegű családi kedvezményt, súlyos fogyatékosság miatti adókedvezményt érvényesített.

 

Használható forma annak, aki megfelel a feltételeknek.

 

 

Munkáltatói adómegállapítás

 

Amennyiben a munkavállaló igényli és a munkáltató vállalja, elkészítheti a munkáltató is a bevallást. Ezt január 31-ig kell jelezni az Adóhivatal felé. A szükséges igazolásokat a munkavállalónak 03.20-ig kell leadnia.

Mi könyvelőirodaként vállaljuk a munkáltatói adómegállapítás elkészítését. Ha igénylik, a szükséges iratokat 2016.03.25-ig kérjük hiánytalanul leadni. Az 1%-okról a munkavállaló zárt borítékban a megfelelő nyomtatványon nyilatkozik majd, mi pedig ehhez kísérőjegyzéket írunk, és együttesen küldjük be. Ára: 5-10 EFt/alkalmazott.

 

Nehezebben kezelhető és javítható, csak ha minden más eset kizárt, akkor javasoljuk.


 

Bevallási nyilatkozat

 

2016-ban először alkalmazható megoldás, január 31-ig kell jelezni a NAV felé. A bevallást a NAV készíti el, és csak akkor tájékoztat, ha a bevallás pénzmozgást eredményez, illetve ha az adózó ezt külön kéri.

 

Feltételei:

 • az adóévben kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól szerzett belföldön adóköteles jövedelmet,
 • tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot – kivéve a 10 százalék költséghányadot – nem számol el, és az adóelőleg megállapítása során sem számolt el;
 • a jövedelemből adóalap-kedvezményt, az adóból adókedvezményt nem érvényesít, és az adóelőleg megállapítása során sem érvényesített;
 • az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem ad;
 • más okból nem köteles adóhatósági közreműködés nélküli bevallást benyújtani.
  A bevallási nyilatkozatot választó magánszemély a munkáltatótól nem szerezhet kamatjövedelmet, osztalékból származó jövedelmet, árfolyamnyereségből származó jövedelmet, vállalkozásból kivont jövedelmet, ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet, ha annak összege az egymillió forintot meghaladja, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adományt.

 

Nem bonyolult, aki megfelel a feltételeknek, annak ezt a megoldást javasoljuk.

 

 

Budapest, 2016.01.06.