Az új Ptk hatásai, különös tekintettel azok számviteli kezelésére

Share/Save

Az új Polgári Törvénykönyv 8 könyvből áll, a gazdasági társaságokkal elsősorban a 3. könyv (jogi személyek) foglakozik. A Törvénykönyvre a nagyfokú diszpozitivitás jellemző, vagyis a tiltó rendelkezéséket kiemeli, azon belül megengedő jellegű.

 

Ptk-nak nincs visszamenőleges hatálya, szabályait a hatályba lépését követően keletkezett jognyilatkozatokra, tényekre, jogviszonyokra kell alkalmazni.

 

Tags: 

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői

Share/Save
Egy új vállalkozás elindításakor számos fontos és határidős feladatot kell elvégezni, legyen akár szó gazdasági társaságról, egyéni vállalkozóról, akár egyéb szervezetről.
 
Egy cég alakulása előtt már érdemes felkeresni könyvelőnket, aki számos hasznos tanáccsal tud szolgálni arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet és adózási szempontokat figyelembe véve milyen társasági formát illetve milyen adózási formát célszerű választania a vállalkozónak. Ez azért is célszerű, hogy ne később kelljen módosítani a társasági szerződésen, mert annak borsos lehet az ára.

A vezető tisztségviselők felelőssége a PTK-ban

Share/Save

 

A 2014. március 15-én hatályba lépő új PTK jelentős változásokat hoz a vezető tisztségviselők felelősségével kapcsolatban. A vezető tisztségviselő megnevezés többé már nem csak a gazdasági társaságok ügyvezetési tevékenységét ellátó személyeket jelöli, hanem valamennyi jogi személy – köztük a civil szervezetek – ügyvezetési tevékenységét ellátó személyek is ebbe a körbe tartoznak. Függetlenül attól, hogy a vezető tisztségviselő ingyenesen, vagy ellenérték fejében látja el feladatait az adott szervezetnél.

 

Belső felelősség

 

Tags: 

Oldalak