Adótörvények változásai 2022-2023

Tisztelt Ügyfeleink!

2022-ben rekordot javítottak a jogalkotók az adózás szabályainak módosítási gyakoriságában: a szokásos nyári és őszi változtatások mellett számos kormányrendeletben felülírták az adótörvényekben szereplő előírásokat. Engedjék meg, hogy a legfontosabb változásokra felhívjuk figyelmüket.

Minimálbér, bérminimum

A magyar munkajogi szabályok megállapítják, hogy a mindenkori minimálbérnél kevesebbet egyetlen munkáltató sem fizethet az alkalmazottainak – nem ugyanazt jelöli azonban a minimálbér és a garantált bérminimum fogalma.

A minimálbér, azaz az államilag szabályozott legkisebb bér minden magyar munkavállalót megillet (a közfoglalkoztatottak bére a mindenkori minimálbér 50%-a), a garantált bérminimum (más néven szakmunkás minimálbér, diplomás minimálbér) viszont csak akkor jár egy dolgozónak, ha a munkáltató a pozíció betöltéséhez végzettséget ír elő (pl. szakképzettség, érettségi, szakirányos diploma stb.). A garantált bérminimum megállapításánál nem az egyén végzettsége a mérvadó, hanem a pozíció elvárása. Egy diplomás is kaphat sima minimálbért, ha a pozíció nem ír elő végzettséget.

    2023havi bruttó bér (havi nettó bér kedvezmények nélkül)heti bruttó bérnapi bruttó bérbruttó órabérmunkáltató havi költsége
minimálbér232 000 Ft (154 280 Ft)53 340 Ft10 670 Ft1 334 Ft262 160 Ft
garantált bérminimum296 400 Ft (197 106 Ft)68 140 Ft13 630 Ft1 704 Ft334 932 Ft

Személyi jövedelemadó

Egyéni vállalkozók

Az egyéni vállalkozók 2023. január 1-jétől az ideinél előnyösebb feltételekkel választhatják az átalányadózást. A jövő évtől az átalányadózás a tárgyévet megelőző adóévben szerzett bevétel összegétől függetlenül választható.

Az átalányadózó egyéni vállalkozók esetében a minimálbérhez kötött a bevételi értékhatár.

Ennek megfelelően a 2023. évi bevételi határ éves szinten:

– általános esetben: 27 millió 840 ezer forint (232 000 x 12 x 10)

– kiskereskedőknél: 139 millió 200 ezer forint (232 000 x 12 x 50)

A tevékenységét év közben kezdő, megszüntető vagy szüneteltető egyéni vállalkozó a bevételi értékhatárt a tevékenység folytatásának napjaival időarányosan veheti figyelembe. Az is tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozónak számít, aki közvetlenül az átalányadózásra áttérés előtt katás volt, a bevételt ilyenkor is arányosítani kell.

Adómentesség

Adómentes az átalányadózó egyéni vállalkozó e tevékenységéből származó átalányban megállapított jövedelmének az éves minimálbér felét meg nem haladó része. Ez az összeg 2023-ban 1 millió 392 ezer forint.

Az adómentes szabály értelmében nem kell személyi jövedelemadót fizetni:

– 40 százalékos költséghányadnál 2 millió 320 ezer forint,

– 80 százalékos költséghányadnál 6 millió 960 ezer forint,

– 90 százalékos költséghányadnál 13 millió 920 ezer forint bevételig.

Szjaelőleg-fizetési kötelezettség

Az átalányadózó egyéni vállalkozónak nem kell adóelőleget megállapítania, amíg az átalányban megállapított jövedelme az adóévben nem haladja meg az éves minimálbér felét, azaz 2023-ban az 1 millió 392 ezer forintot.Ha az adóelőleg-alap meghaladja ezt az összeghatárt, akkor az adóelőleget csak az ezt meghaladó adóelőleg-alap után kell megfizetni.

Ingatlan szerzési értéke

Az szja-törvény új bekezdéssel egészült ki, amely szerint a házassági vagyonközösség fennállása alatt megszerzett ingatlan esetén a szerzési időpont mindkét házastársnál azonos, kivéve, ha házassági vagyonjogi szerződés ettől eltérően rendelkezik.

Csoportos személyszállítás

Adómentessé válik a bérelt vagy lízingelt járművel végzett csoportos személyszállítás, ha az megfelel a törvényi feltételeknek, így a szállítás a munkavégzés érdekében történik, és legalább négy munkavállaló szállítása történik (vagy akár kevesebb, ha további feltételek fennállnak).

Megszűnnek a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) alszámlái

A rendelkezés felülírja az eddigi alszámlák („zsebek”: szálláshely, étkezés, szabadidő) értékhatáraira vonatkozó előírásokat, így az adókötelezettség ezentúl csak a rekreációs keretösszeghez igazodik.

Az éves rekreációs keretösszeg 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll.

Tovább bővül a családi adórendszer, és nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetniük azoknak a 30 év alatti nőknek, akik gyermeket vállalnak.

A 30 év alatti anyák kedvezményét tehát az a fiatal anya veheti igénybe, aki 25. életévét betöltötte, a jogosultság megnyílásakor nincs még 30 éves és családi kedvezményre 2022. december 31-t követően válik jogosulttá, például várandóssága 2022. december 31-t követően éri el a 91. napot, vagy gyermeke 2022. december 31. után születik meg. A kedvezmény csak a nem önálló tevékenységből szerzett jövedelem után jár, felső határa 2023-ban 499 952 Ft (havibér), ami 74 993 Ft Szja-megtakarítást jelent.

Társasági adó


Elektromos töltőállomás létesítésével kapcsolatos adóalap-kedvezmény

Változnak az elektromos töltőállomás létesítésével kapcsolatos adóalap-kedvezményre vonatkozó szabályok. Az adóalap-csökkentő tétel csekély összegű (de minimis) támogatásként vehető majd igénybe a csoportmentességi rendelet változására tekintettel. Ezt a rendelkezést először a 2022. január 31-ét követően benyújtott adóbevallásban kell alkalmazni, a már benyújtott bevallások tekintetében önellenőrzés útján.

Tao-csoport

A törvény 2023-től pontosítja a tao-csoportra vonatkozó egyes rendelkezéseket is. Ennek alapján a csoportos adóalanyiság megszűnik a végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal, végelszámolás vagy felszámolási eljárás hiányában pedig az adózó megszűnése napján is. A törvény új határidőt állapít meg a csoporttagság megszűnése miatti társaságiadóelőleg-bevallás határidejével kapcsolatban is. A bevallást ezentúl a csoporttagság, illetve a csoportos társaságiadó-alanyiság megszűnésére okot adó körülmény bekövetkezte utáni 30 napon belül kell benyújtani.

Elhatárolt veszteség

Átmeneti rendelkezés alapján a 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még fel nem használt elhatárolt veszteséget is legfeljebb a kamatlevonási korlátozási szabályok figyelembevétele nélkül számított adóalap 50 százalékával szemben érvényesíthetik az adózók. A rendelkezés az adózó választása szerint első alkalommal már a 2021. december 31-ét követően kezdődő adóévre is alkalmazható.

2023-tól amerikai dollárban és euróban is megfizethető már a társasági adó, amely azonban nem érinti azokat előírásokat, melyek szerint az adót megállapítani és bevallani forintban szükséges. A devizában történő társasági adófizetés bejelentéshez kötött.

Transzferár szabályozás

Bár a transzferár-nyilvántartásokat továbbra sem kell az adóhatósághoz benyújtani a társasági adóbevallással egyidejűleg, ugyanakkor egy új kötelezettség terheli majd a kapcsolt vállalkozásokat: a társasági adóbevallás részeként a szokásos piaci ár meghatározásáról adatot kell szolgáltatni. Ráadásul a naptári éves adózóknak ezt már a 2022-ről szóló bevallásban is teljesíteni kell majd!

Kis könnyítés várható abban, hogy a nyilvántartás készítésre vonatkozó értékhatárt megduplázzák és így évi 100 millió Ft-ra emelik. Az adatszolgáltatás a Tao bevallásban azonban rendkívül részletesre várható.

A helyes tartalommal történő adatszolgáltatás minden vállalkozás számára kulcsfontosságú, hiszen elsődleges célja az adóhatósági kockázatelemzés és ellenőrzésre való kiválasztás lesz.

Mindezek mellett ne felejtsük el a jelentősen emelkedő transzferárazással kapcsolatos mulasztási bírságokat sem. A nyilvántartás készítési, megőrzési kötelezettséggel összefüggő mulasztási bírság több mint duplájára, 2 millióról 5 millió Ft-ra, ismételt jogsértés esetében 4 millióról 10 millió Ft-ra emelkedett.

A változó transzferár szabályok a nyilvántartások szakmai tartalmát is szigorítják.

Sok cég él abban a hitben, hogy a szabályok rá nem vonatkoznak, nem éri el azt a méretet, illetve eléri, de elég, ha az anyacég megfelel, és neki van szabályozása. Kérjük körültekintően járják körül a témát és amennyiben mégis érintett a cégük, készüljenek fel! Ehhez a témához kérjük mindenképpen olvassák el az alábbi cikket!

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20221213/magyar-cegek-tomegei-vartak-erre-megjottek-az-uj-transzferar-szabalyok-584860

Általános forgalmi adó

Törvényi szintre emelkedett az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes általános forgalmi adómérték alkalmazásáról szóló rendelet – amely 2 évvel meghosszabbítja az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó kedvezményes, 5%-os általános forgalmi adómérték időbeli hatályát, továbbá az elhúzódó építkezések kezelésére átmeneti szabályozást is tartalmaz.

További ingatlanügyletekhez kapcsolódó változások

  • Adóalanyiság keletkezik a rendeltetési, vagy rendeltetési egység számának megváltozásával létrejövő új ingatlan esetén
  • Fordított adózás kiterjesztése azokra az építési-szerelési, egyéb szerelési szolgáltatásokra, amelyek az ingatlanok bármely hatósági engedélyhez vagy bármely hatósághoz történő bejelentéshez kötött létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására, továbbá bontással történő megszüntetésére és rendeltetésének megváltoztatásra irányulnak.
  • 5 %-os adómérték 2028. december 31-ig, amennyiben az építése engedély végleges 2024. december 31-én

Fordított adózás

Összhangban az Európai Uniós szabályozással, egyes gabonatermékek, acélipari termékek értékesítése, valamint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalmi értékű jog (kibocsátási egység) átengedése esetében a fordított adózás szabályai továbbra is alkalmazandóak maradnak 2026. december 31-éig.

Várható változások az ÁFA témakörében

M2M eÁFA

Az adóhatóság tájékoztatása szerint az áfabevallások teljesítéséhez a közeljövőben három rendszer fog működni egymással párhuzamosan. Az M2M opcióval készülő áfabevallás jóval több információt tartalmaz, mint a jelenlegi ÁNYK-s áfabevallás. Az M2M XML-ben a vállalat az áfaanalitikáját és további információkat is benyújt a NAV részére, míg jelenleg ezeket most az adóhivatal csak az áfabevallás benyújtása után indított jogkövetési-vagy adóellenőrzésben tudja megszerezni. Az új rendszer tesztüzemben, jó ideig egyszerre fut a most „főútvonalnak” tekintett ÁNYK áfabevallással.

e-nyugta

A gazdaságfehérítés újabb lépéseként, figyelemmel környezettudatossági szempontokra is, a törvény előkészíti az e-nyugta bevezetését, kiterjesztve a nyugtaadatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget azokra az esetekre is, amikor a nyugtát hatóság által engedélyezett, pénztárgéptől eltérő technikai megoldással (akár elektronikusan) állítják ki.

eMAP:

A javasolt intézkedés célja, hogy alapjaiban újítsa meg a foglalkoztatók állami szervek felé történő adatszolgáltatási kötelezettségeit. A tervek szerint ezt a problémát egy valóban egycsatornás, eseményalapú adatszolgáltatási rendszer tudná megoldani, amely természetes módon képes beépülni a foglalkoztatók bérszámfejtési folyamatába.

Helyi iparűzési adó


Hasonlóan a társasági adóhoz, a helyi iparűzési adó is megfizethető euróban és amerikai dollárban 2023-tól. Ebben az esetben is kiemeljük, hogy az adó megállapítása és bevallása továbbra is forintban kell, hogy történjen. Az iparűzési adó esetében bejelentés megtétele nem szükséges.

Megújul és egységes lesz az iparűzési adó egyszerűsített megállapítási módja. Ez a mikrovállalkozásoknak, illetőleg egyéni vállalkozóknak jelent könnyebbséget.

Az új szabályt bármely iparűzésiadó-alany alkalmazhatja, akinek adóévi bevétele maximum 25 millió forint (kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetében maximum 120 millió forint).

A könnyített adóalap-megállapítás alkalmazását be kell jelenteni az adóév 5. hónapjáig az előző évre vonatkozó adóbevallásban.

A székhely, telephely szerinti önkormányzatonkénti iparűzésiadó-alap a bevételtől függően sávosan differenciált lesz, az alábbiak szerint:

– 12 millió Ft bevételig az iparűzésiadó-alap 2,5 millió Ft.

– 12-18 millió Ft közötti bevételi sávban az iparűzésiadó-alap 6 millió Ft.

– 18-25 millió Ft-ig közötti bevételi sávban az iparűzésiadó-alap 8,5 millió Ft.

Kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetében 120 millió forint bevételig 8,5 millió Ft lesz szintén az iparűzési adó egyszerűsített alapja.

A módszer alkalmazása önkéntes, amely cég ezzel a döntéssel nem él, továbbra is választhatja az adóalap kimunkálását, és az annak megfelelő adóbevallás benyújtását.

A tevékenységét év közben kezdő vállalkozásnak arányosítania kell a bevételi értékhatárt.

Szokásos piaci árral kapcsolatos kiigazítás

Az iparűzési adó alapjának a szokásos piaci árra való tekintettel történő csökkentése mostanáig csak akkor volt lehetséges, ha a vállalkozó rendelkezett a vele szerződő kapcsolt fél azon nyilatkozatával, miszerint az ugyanakkora összeggel megnövelte az iparűzési adó alapját vagy az őt terhelő, a helyi iparűzési adónak megfelelő külföldi adó, ennek hiányában a társasági adó vagy annak megfelelő külföldi adó alapjának megállapítása során azt figyelembe vette. A törvény 2023. január 1-jétől lehetővé teszi, hogy az a fél, amely a kapcsolt ügylet során az ellenértéket nem az iparűzésiadó-alapba tartozó tételként számolta el (pl. igénybe vett szolgáltatásként), és így nem kell vele az adóalapját megnövelnie, mégis kiadhatja a partnere adóalap csökkentéséhez szükséges nyilatkozatot.

Illetékek

2023-ban lehet utoljára illetékbélyeggel megfizetni az eljárási illetéket. A fel nem használt illetékbélyeg visszatérítése 2029. december 31-éig lehetséges.

A kapcsolt vállalkozások közötti ingatlanátruházás a jelenleg még hatályos szabályok szerint mentes a visszterhes vagyon átruházási illeték alól, ha a kötelezettség keletkezése napján a vagyonszerző főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan eladása, saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Ez a szabály önmagában visszaélésekre adott okot, ezért a mentesség feltétele szigorodik: a jövőben a vagyonszerzőnél az előbb említett tevékenységből eredő árbevételnek el kell érnie a társaság összes árbevételének legalább a felét (tényleges főtevékenység).

Egyéb adónemek

A reklámadót további egy évre felfüggesztették, így 2023. december 31-ig az adó mértéke továbbra is 0% marad.

A cégautóadó 2022. július 1-jétől mintegy a duplájára nőtt.

A fentieken túl egyes eljárási és igazgatási szabályok is módosultak. A pénztárgépek kötelező használatával és üzemeltetésével kapcsolatos egyes kötelezettségek megszegése esetén az adóhatóság mérlegelési jogköre bővül, így a csekély súlyú ismételt mulasztások esetén elkerülhető az üzletbezárás szankciója, amely nem volt minden esetben arányos az elkövetett jogsértéssel (így például párszáz forint értékű kasszaeltérés esetén).

2023.01.05. Kincs Beáta