Adótörvények változásai 2022-2023

Tisztelt Ügyfeleink!

2022-ben rekordot javítottak a jogalkotók az adózás szabályainak módosítási gyakoriságában: a szokásos nyári és őszi változtatások mellett számos kormányrendeletben felülírták az adótörvényekben szereplő előírásokat. Engedjék meg, hogy a legfontosabb változásokra felhívjuk figyelmüket.

Minimálbér, bérminimum

A magyar munkajogi szabályok megállapítják, hogy a mindenkori minimálbérnél kevesebbet egyetlen munkáltató sem fizethet az alkalmazottainak – nem ugyanazt jelöli azonban a minimálbér és a garantált bérminimum fogalma.

A minimálbér, azaz az államilag szabályozott legkisebb bér minden magyar munkavállalót megillet (a közfoglalkoztatottak bére a mindenkori minimálbér 50%-a), a garantált bérminimum (más néven szakmunkás minimálbér, diplomás minimálbér) viszont csak akkor jár egy dolgozónak, ha a munkáltató a pozíció betöltéséhez végzettséget ír elő (pl. szakképzettség, érettségi, szakirányos diploma stb.). A garantált bérminimum megállapításánál nem az egyén végzettsége a mérvadó, hanem a pozíció elvárása. Egy diplomás is kaphat sima minimálbért, ha a pozíció nem ír elő végzettséget.

    2023havi bruttó bér (havi nettó bér kedvezmények nélkül)heti bruttó bérnapi bruttó bérbruttó órabérmunkáltató havi költsége
minimálbér232 000 Ft (154 280 Ft)53 340 Ft10 670 Ft1 334 Ft262 160 Ft
garantált bérminimum296 400 Ft (197 106 Ft)68 140 Ft13 630 Ft1 704 Ft334 932 Ft

Személyi jövedelemadó

Egyéni vállalkozók

Az egyéni vállalkozók 2023. január 1-jétől az ideinél előnyösebb feltételekkel választhatják az átalányadózást. A jövő évtől az átalányadózás a tárgyévet megelőző adóévben szerzett bevétel összegétől függetlenül választható.

Az átalányadózó egyéni vállalkozók esetében a minimálbérhez kötött a bevételi értékhatár.

Ennek megfelelően a 2023. évi bevételi határ éves szinten:

– általános esetben: 27 millió 840 ezer forint (232 000 x 12 x 10)

– kiskereskedőknél: 139 millió 200 ezer forint (232 000 x 12 x 50)

A tevékenységét év közben kezdő, megszüntető vagy szüneteltető egyéni vállalkozó a bevételi értékhatárt a tevékenység folytatásának napjaival időarányosan veheti figyelembe. Az is tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozónak számít, aki közvetlenül az átalányadózásra áttérés előtt katás volt, a bevételt ilyenkor is arányosítani kell.

Adómentesség

Adómentes az átalányadózó egyéni vállalkozó e tevékenységéből származó átalányban megállapított jövedelmének az éves minimálbér felét meg nem haladó része. Ez az összeg 2023-ban 1 millió 392 ezer forint.

Az adómentes szabály értelmében nem kell személyi jövedelemadót fizetni:

– 40 százalékos költséghányadnál 2 millió 320 ezer forint,

– 80 százalékos költséghányadnál 6 millió 960 ezer forint,

– 90 százalékos költséghányadnál 13 millió 920 ezer forint bevételig.

Szjaelőleg-fizetési kötelezettség

Az átalányadózó egyéni vállalkozónak nem kell adóelőleget megállapítania, amíg az átalányban megállapított jövedelme az adóévben nem haladja meg az éves minimálbér felét, azaz 2023-ban az 1 millió 392 ezer forintot.Ha az adóelőleg-alap meghaladja ezt az összeghatárt, akkor az adóelőleget csak az ezt meghaladó adóelőleg-alap után kell megfizetni.

Ingatlan szerzési értéke

Az szja-törvény új bekezdéssel egészült ki, amely szerint a házassági vagyonközösség fennállása alatt megszerzett ingatlan esetén a szerzési időpont mindkét házastársnál azonos, kivéve, ha házassági vagyonjogi szerződés ettől eltérően rendelkezik.

Csoportos személyszállítás

Adómentessé válik a bérelt vagy lízingelt járművel végzett csoportos személyszállítás, ha az megfelel a törvényi feltételeknek, így a szállítás a munkavégzés érdekében történik, és legalább négy munkavállaló szállítása történik (vagy akár kevesebb, ha további feltételek fennállnak).

Megszűnnek a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) alszámlái

A rendelkezés felülírja az eddigi alszámlák („zsebek”: szálláshely, étkezés, szabadidő) értékhatáraira vonatkozó előírásokat, így az adókötelezettség ezentúl csak a rekreációs keretösszeghez igazodik.

Az éves rekreációs keretösszeg 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll.

Tovább bővül a családi adórendszer, és nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetniük azoknak a 30 év alatti nőknek, akik gyermeket vállalnak.

A 30 év alatti anyák kedvezményét tehát az a fiatal anya veheti igénybe, aki 25. életévét betöltötte, a jogosultság megnyílásakor nincs még 30 éves és családi kedvezményre 2022. december 31-t követően válik jogosulttá, például várandóssága 2022. december 31-t követően éri el a 91. napot, vagy gyermeke 2022. december 31. után születik meg. A kedvezmény csak a nem önálló tevékenységből szerzett jövedelem után jár, felső határa 2023-ban 499 952 Ft (havibér), ami 74 993 Ft Szja-megtakarítást jelent.

Társasági adó


Elektromos töltőállomás létesítésével kapcsolatos adóalap-kedvezmény

Változnak az elektromos töltőállomás létesítésével kapcsolatos adóalap-kedvezményre vonatkozó szabályok. Az adóalap-csökkentő tétel csekély összegű (de minimis) támogatásként vehető majd igénybe a csoportmentességi rendelet változására tekintettel. Ezt a rendelkezést először a 2022. január 31-ét követően benyújtott adóbevallásban kell alkalmazni, a már benyújtott bevallások tekintetében önellenőrzés útján.

Tao-csoport

A törvény 2023-től pontosítja a tao-csoportra vonatkozó egyes rendelkezéseket is. Ennek alapján a csoportos adóalanyiság megszűnik a végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal, végelszámolás vagy felszámolási eljárás hiányában pedig az adózó megszűnése napján is. A törvény új határidőt állapít meg a csoporttagság megszűnése miatti társaságiadóelőleg-bevallás határidejével kapcsolatban is. A bevallást ezentúl a csoporttagság, illetve a csoportos társaságiadó-alanyiság megszűnésére okot adó körülmény bekövetkezte utáni 30 napon belül kell benyújtani.

Elhatárolt veszteség

Átmeneti rendelkezés alapján a 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még fel nem használt elhatárolt veszteséget is legfeljebb a kamatlevonási korlátozási szabályok figyelembevétele nélkül számított adóalap 50 százalékával szemben érvényesíthetik az adózók. A rendelkezés az adózó választása szerint első alkalommal már a 2021. december 31-ét követően kezdődő adóévre is alkalmazható.

2023-tól amerikai dollárban és euróban is megfizethető már a társasági adó, amely azonban nem érinti azokat előírásokat, melyek szerint az adót megállapítani és bevallani forintban szükséges. A devizában történő társasági adófizetés bejelentéshez kötött.

Transzferár szabályozás

Bár a transzferár-nyilvántartásokat továbbra sem kell az adóhatósághoz benyújtani a társasági adóbevallással egyidejűleg, ugyanakkor egy új kötelezettség terheli majd a kapcsolt vállalkozásokat: a társasági adóbevallás részeként a szokásos piaci ár meghatározásáról adatot kell szolgáltatni. Ráadásul a naptári éves adózóknak ezt már a 2022-ről szóló bevallásban is teljesíteni kell majd!

Kis könnyítés várható abban, hogy a nyilvántartás készítésre vonatkozó értékhatárt megduplázzák és így évi 100 millió Ft-ra emelik. Az adatszolgáltatás a Tao bevallásban azonban rendkívül részletesre várható.

A helyes tartalommal történő adatszolgáltatás minden vállalkozás számára kulcsfontosságú, hiszen elsődleges célja az adóhatósági kockázatelemzés és ellenőrzésre való kiválasztás lesz.

Mindezek mellett ne felejtsük el a jelentősen emelkedő transzferárazással kapcsolatos mulasztási bírságokat sem. A nyilvántartás készítési, megőrzési kötelezettséggel összefüggő mulasztási bírság több mint duplájára, 2 millióról 5 millió Ft-ra, ismételt jogsértés esetében 4 millióról 10 millió Ft-ra emelkedett.

A változó transzferár szabályok a nyilvántartások szakmai tartalmát is szigorítják.

Sok cég él abban a hitben, hogy a szabályok rá nem vonatkoznak, nem éri el azt a méretet, illetve eléri, de elég, ha az anyacég megfelel, és neki van szabályozása. Kérjük körültekintően járják körül a témát és amennyiben mégis érintett a cégük, készüljenek fel! Ehhez a témához kérjük mindenképpen olvassák el az alábbi cikket!

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20221213/magyar-cegek-tomegei-vartak-erre-megjottek-az-uj-transzferar-szabalyok-584860

Általános forgalmi adó

Törvényi szintre emelkedett az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes általános forgalmi adómérték alkalmazásáról szóló rendelet – amely 2 évvel meghosszabbítja az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó kedvezményes, 5%-os általános forgalmi adómérték időbeli hatályát, továbbá az elhúzódó építkezések kezelésére átmeneti szabályozást is tartalmaz.

További ingatlanügyletekhez kapcsolódó változások

  • Adóalanyiság keletkezik a rendeltetési, vagy rendeltetési egység számának megváltozásával létrejövő új ingatlan esetén
  • Fordított adózás kiterjesztése azokra az építési-szerelési, egyéb szerelési szolgáltatásokra, amelyek az ingatlanok bármely hatósági engedélyhez vagy bármely hatósághoz történő bejelentéshez kötött létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására, továbbá bontással történő megszüntetésére és rendeltetésének megváltoztatásra irányulnak.
  • 5 %-os adómérték 2028. december 31-ig, amennyiben az építése engedély végleges 2024. december 31-én

Fordított adózás

Összhangban az Európai Uniós szabályozással, egyes gabonatermékek, acélipari termékek értékesítése, valamint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalmi értékű jog (kibocsátási egység) átengedése esetében a fordított adózás szabályai továbbra is alkalmazandóak maradnak 2026. december 31-éig.

Várható változások az ÁFA témakörében

M2M eÁFA

Az adóhatóság tájékoztatása szerint az áfabevallások teljesítéséhez a közeljövőben három rendszer fog működni egymással párhuzamosan. Az M2M opcióval készülő áfabevallás jóval több információt tartalmaz, mint a jelenlegi ÁNYK-s áfabevallás. Az M2M XML-ben a vállalat az áfaanalitikáját és további információkat is benyújt a NAV részére, míg jelenleg ezeket most az adóhivatal csak az áfabevallás benyújtása után indított jogkövetési-vagy adóellenőrzésben tudja megszerezni. Az új rendszer tesztüzemben, jó ideig egyszerre fut a most „főútvonalnak” tekintett ÁNYK áfabevallással.

e-nyugta

A gazdaságfehérítés újabb lépéseként, figyelemmel környezettudatossági szempontokra is, a törvény előkészíti az e-nyugta bevezetését, kiterjesztve a nyugtaadatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget azokra az esetekre is, amikor a nyugtát hatóság által engedélyezett, pénztárgéptől eltérő technikai megoldással (akár elektronikusan) állítják ki.

eMAP:

A javasolt intézkedés célja, hogy alapjaiban újítsa meg a foglalkoztatók állami szervek felé történő adatszolgáltatási kötelezettségeit. A tervek szerint ezt a problémát egy valóban egycsatornás, eseményalapú adatszolgáltatási rendszer tudná megoldani, amely természetes módon képes beépülni a foglalkoztatók bérszámfejtési folyamatába.

Helyi iparűzési adó


Hasonlóan a társasági adóhoz, a helyi iparűzési adó is megfizethető euróban és amerikai dollárban 2023-tól. Ebben az esetben is kiemeljük, hogy az adó megállapítása és bevallása továbbra is forintban kell, hogy történjen. Az iparűzési adó esetében bejelentés megtétele nem szükséges.

Megújul és egységes lesz az iparűzési adó egyszerűsített megállapítási módja. Ez a mikrovállalkozásoknak, illetőleg egyéni vállalkozóknak jelent könnyebbséget.

Az új szabályt bármely iparűzésiadó-alany alkalmazhatja, akinek adóévi bevétele maximum 25 millió forint (kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetében maximum 120 millió forint).

A könnyített adóalap-megállapítás alkalmazását be kell jelenteni az adóév 5. hónapjáig az előző évre vonatkozó adóbevallásban.

A székhely, telephely szerinti önkormányzatonkénti iparűzésiadó-alap a bevételtől függően sávosan differenciált lesz, az alábbiak szerint:

– 12 millió Ft bevételig az iparűzésiadó-alap 2,5 millió Ft.

– 12-18 millió Ft közötti bevételi sávban az iparűzésiadó-alap 6 millió Ft.

– 18-25 millió Ft-ig közötti bevételi sávban az iparűzésiadó-alap 8,5 millió Ft.

Kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetében 120 millió forint bevételig 8,5 millió Ft lesz szintén az iparűzési adó egyszerűsített alapja.

A módszer alkalmazása önkéntes, amely cég ezzel a döntéssel nem él, továbbra is választhatja az adóalap kimunkálását, és az annak megfelelő adóbevallás benyújtását.

A tevékenységét év közben kezdő vállalkozásnak arányosítania kell a bevételi értékhatárt.

Szokásos piaci árral kapcsolatos kiigazítás

Az iparűzési adó alapjának a szokásos piaci árra való tekintettel történő csökkentése mostanáig csak akkor volt lehetséges, ha a vállalkozó rendelkezett a vele szerződő kapcsolt fél azon nyilatkozatával, miszerint az ugyanakkora összeggel megnövelte az iparűzési adó alapját vagy az őt terhelő, a helyi iparűzési adónak megfelelő külföldi adó, ennek hiányában a társasági adó vagy annak megfelelő külföldi adó alapjának megállapítása során azt figyelembe vette. A törvény 2023. január 1-jétől lehetővé teszi, hogy az a fél, amely a kapcsolt ügylet során az ellenértéket nem az iparűzésiadó-alapba tartozó tételként számolta el (pl. igénybe vett szolgáltatásként), és így nem kell vele az adóalapját megnövelnie, mégis kiadhatja a partnere adóalap csökkentéséhez szükséges nyilatkozatot.

Illetékek

2023-ban lehet utoljára illetékbélyeggel megfizetni az eljárási illetéket. A fel nem használt illetékbélyeg visszatérítése 2029. december 31-éig lehetséges.

A kapcsolt vállalkozások közötti ingatlanátruházás a jelenleg még hatályos szabályok szerint mentes a visszterhes vagyon átruházási illeték alól, ha a kötelezettség keletkezése napján a vagyonszerző főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan eladása, saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Ez a szabály önmagában visszaélésekre adott okot, ezért a mentesség feltétele szigorodik: a jövőben a vagyonszerzőnél az előbb említett tevékenységből eredő árbevételnek el kell érnie a társaság összes árbevételének legalább a felét (tényleges főtevékenység).

Egyéb adónemek

A reklámadót további egy évre felfüggesztették, így 2023. december 31-ig az adó mértéke továbbra is 0% marad.

A cégautóadó 2022. július 1-jétől mintegy a duplájára nőtt.

A fentieken túl egyes eljárási és igazgatási szabályok is módosultak. A pénztárgépek kötelező használatával és üzemeltetésével kapcsolatos egyes kötelezettségek megszegése esetén az adóhatóság mérlegelési jogköre bővül, így a csekély súlyú ismételt mulasztások esetén elkerülhető az üzletbezárás szankciója, amely nem volt minden esetben arányos az elkövetett jogsértéssel (így például párszáz forint értékű kasszaeltérés esetén).

2023.01.05. Kincs Beáta

Az adótörvények változásai 2021-2022-ben

Az adózás területén 2021-ben a koronavírus járvány elhúzódó gazdasági hatásai a szokottnál is több és összetettebb változást hoztak az adózásban. Most a 2021-ben megjelent törvénycsomagokat ismertetjük röviden.

Minimálbér, garantált bérminimum

2021-ben a megszokottnál jóval hamarabb megszületett a minimálbérről és a garantált bérminimumról a döntés, a minimálbér bruttó 200.000 Ft-ra emelkedik és 260.000 Ft lesz a garantált bérminimum összege.

 havi bruttó bér (havi nettó bér kedvezmények nélkül)heti bruttó bérnapi bruttó bérbruttó órabérmunkáltató havi költsége
minimálbér200 000 Ft (133 000 Ft)45 980 Ft9 200 Ft1 150 Ft226 000 Ft
garantált bérminimum260 000 Ft (172 900 Ft)59 780 Ft11 960 Ft1 495 Ft293 800 Ft

Az emelés mértéke az elmúlt öt évben nem volt két számjegyű – idén 19,5%.

Munkát terhelő adók

2022. január 1-től 4 százalékponttal csökken a munka közterhe.

Szocho adó 15,5%-ról 13%-ra, azaz 2,5 százalékponttal csökken. Egyidejűleg megszűnik a 1,5%-os szakképzési hozzájárulás. Ez utóbbit utoljára 2022. január 12-ig kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

Csökken továbbá a kifizető által teljesítendő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) mértéke is 2022. január 1-től az addigi 15,5%-ról 13%-ra.

Mérséklődik a kisvállalati adó 11%-ról 10%-ra.

A fentiekkel összhangban növekszik a kisvállalkozók ellátási alapja 102 ezer forintról 108 ezer forintra, a magasabb összegű tételes adó fizetése esetén pedig 170 ezer forintról 179 ezer forintra.

A koronavírus járvánnyal érintett egyes szektorokban tevékenységet végzőkre vonatkozó szektorális bértámogatási szabályok 2022. december 31-ig alkalmazhatóak.

Egyéb személyi jellegű adóváltozások

Adóvisszatérítés: Minden gyermekes szülőnek, aki családi kedvezményre jogosult, visszajár a 2021-ben megszerzett jövedelemből levont adó, ekho, illetve katások esetében a 2021-es tételes adó negyede.

2022. szeptember 30-ig meghosszabbításra került a SZÉP-kártya alzsebek közötti átjárhatóság lehetősége, mely szerint a szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya elfogadói szerződésétől eltérően – bármely alszámlán lévő egyenleget elfogadhatja, illetve a kártyabirtokos azt felhasználhatja.

Törvénybe iktatják a távmunkával kapcsolatos SZJA szabályokat is, amellyel a veszélyhelyzet idején kialakult gyakorlat normál jogrendbe történő átemelése történik meg. Igazolás nélkül, költségként elszámolható a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10%-nak megfelelő összeg. Ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része minősül ilyennek.

A kriptovaluták növekvő gyakorlati jelentőségének leképezéseként a hazai adószabályozásban egy új jövedelemtípussal, a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelemmel, mint ügyleti nyereséggel kell számolni. Ez a korábbinál nagyobb adóbiztonságot jelent, a magasabb adóterhet viselő egyéb jövedelem helyett a kriptovalutákból származó jövedelmeket innentől külön adózó jövedelemként kell kezelni, amely a tőkejövedelmekhez hasonlóan 15%-os SZJA adómérték alá esik, szociális hozzájárulási adó pedig nem merül fel vonatkozóan. A nyereségek mellett a veszteségeket is elismeri a jogszabály, és érvényesül az adókiegyenlítés elve. Az új rendelkezések 2022. január 1-jén lépnek hatályba, azonban a kedvező szabályokat már 2021-re is lehet alkalmazni, továbbá a korábban megszerzett jövedelmekre átmeneti moratórium szabályok is vonatkoznak – viszont nagy elővigyázatosság ajánlott a szabályozásból kimaradó jövedelmek, és a kedvező adózási feltételek teljesítése érdekében!

Az átalányadózás 2022-től jelentősen átalakul és sok egyéni vállalkozó számára kedvezőbb adózási forma lesz a KATÁ-nál is. Könnyítés, hogy az adóelőleget csak az éves minimálbér felét elérve kell majd megállapítani. Az átalányadózás választásának küszöbértéke az eddigi 15 millió Ft helyett, az éves minimálbér 10-szerese lesz, (2022-ben 24 millió Ft). Változik továbbá a kiskereskedők átalányadózásának felső határa is. Az eddigi 100 millió Ft-ról az éves minimálbér 50-szeresére nő (2022-ben 120 millió Ft). A jövőben mindkét határérték a minimálbér mértékének növelésével arányosan emelkedik majd.

Jövőre lép életbe a 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó kedvezménye, vagyis, ha egy 25 év alatti munkavállaló havi bére a tárgyévet megelőző év júliusi bruttó átlagkereset alatt marad (2022-ben a 2021 júliusit figyeljük, ami 433.700 Ft volt), akkor nem kell személyi jövedelemadót fizetnie ezután. A kedvezmény azokra a hónapokra jár, ameddig a fiatal még nem haladta meg a 25 éves kort. Ha a fiatal jövedelme meghaladja az átlagkeresetet, akkor csak a különbözet után kell személyi jövedelemadót fizetnie.

2022. január 1-től adómentes lesz a kifizető által biztosított, kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített, kerékpár magáncélú használata (roller nem!). Nem feltétele az adómentes juttatásnak, hogy a vállalkozás érdekében is használja a magánszemély a kerékpárt, de a kerékpár nem kerül a munkavállaló tulajdonába.

 

Társasági adózást, különadókat, nemzetközi adózást érintő változások

2023-tól jöhet a globális minimumadó, az úgy nevezett két pilléres adóztatási mechanizmus a multinacionális vállalkozások adóztatásának egységesítésére.

Az első pillér biztosítja majd a multinacionális nagyvállalatok adókötelezettségének jövőbeni átcsoportosítását a székhely országából a jövedelemkeletkezés helyének országába – hazai tulajdonú vállalatcsoport nem érintett a kérdésben.

A második pillér pedig biztosítja a 15%-os globális minimumadót, azaz egységes minimális tényleges adókulcsot állapít meg a nagyvállalatok számára.

 

Általános forgalmi adó

A határon átnyúló elektronikus kereskedelem dinamikus növekedése és a 2021. július 1-jén hatályba lépett, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfaszabályok szükségessé teszik egy új ellenőrzési eszköz bevezetését. Az elektronikus kereskedelem során a nem adóalany részére történő, határon átnyúló értékesítés esetében az értékesítő a letelepedésétől eltérő tagállamban az adófizetési kötelezettségének egy olyan rendszer segítségével tehet eleget, mely nem igényel regisztrációt ezen tagállamban. Hasonlóan egyszerűsödik a 150 euró alatti import küldemények utáni áfa megfizetése is. Ezek a szabályok egyszerűsítést jelentenek a vállalkozások számára, ugyanakkor ellenőrzési szempontból nehezebb helyzetet eredményeznek az adóhatóságoknak. A módosítás célja, hogy a határon átnyúló fizetésekről rendelkezésre álló pénzforgalmi adatok továbbításával eszközt biztosítson az adóhatóságok számára a határon átnyúló e-kereskedelmi ügyletek utáni áfafizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséhez.

Az általános forgalmi adóalany külön, írásbeli kérelem útján igényelheti az állami adóhatóságtól az általa behajthatatlan követelésként elszámolt összeg áfatartalmát, ha a követelés behajthatatlanná válásának megállapításakor a követelés alapját képező, eredeti ügyletre tekintettel számított elévülési idő már eltelt. E kérelem a követelés behajthatatlanná válásának megállapításától számított egyéves jogvesztő határidőn belül nyújtható be. A módosítás rendezi a követendő eljárást is arra az esetre, amikor a kérelemre történő adó-visszatérítést követően a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója részére a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészét vagy annak egy részét mégis megtérítik. Az adóhatóság hat hónapon belül dönt a kérelemről.

Az adóalap csökkenthető behajthatatlan követelés címen akkor is, ha

• a vevő az eredeti ügylet teljesítési időpontjában fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt állt;

• adószáma törölve volt ekkor;

• az eredeti ügylet teljesítési időpontjában, illetve az azt megelőző éven belül szerepelt a nagy összegű adóhiánnyal vagy nagy összegű adótartozással rendelkezők adatbázisában;

• az eredeti ügylet teljesítési időpontjáig az eladó kapott a vevőre vonatkozóan figyelmeztető levelet az adóhatóságtól a vevő adókötelezettsége teljesítésének megkerüléséről.

Az Egyesült Királyságban letelepedett adóalanyokat a 2020. december 31-ét követően teljesített ügyletek esetében megilleti viszonossági alapon a belföldön felszámított áfa visszatérítése. Ezen időpontot megelőzően ezen adóalanyok tekintetében az uniós jog alapján volt biztosított az áfa visszatérítése. Az áfa-visszatérítés lehetősége addig áll fenn, amíg a két állam viszonossági alapon biztosítja ezt a lehetőséget.

Az ÁFA bevallástervezet bevezetését bizonytalan időpontra halasztották.

 

Helyi adók

Ha az Országgyűlés megszavazza – jövőre is automatikusan jár a helyi iparűzési adó alacsonyabb, maximum 1%-os adómértéke az érintetteknek.

Aki 2021-ben nem nyilatkozott adóelőleg mérséklésről, lehetősége van arra, hogy a 2022. évi előlegre vonatkozóan tegyen nyilatkozatot. Ebben az esetben a nyilatkozatban azt kell rögzíteni, hogy a vállalkozó KKV-nak minősült 2021. évben vagy 2022. évben várhatóan annak fog minősülni a rendelkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási körülmények alapján, továbbá vállalni kell, hogy a helyi adótörvény szerinti telephelyének címét bejelenti a NAV felé. A nyilatkozattétel határideje 2022. február 25., és az állami adó- és vámhatóságon keresztül lehet benyújtani. A NAV a nyilatkozatot továbbítja a vállalkozó székhelye és – az állami adó- és vámhatóság által ismert – telephelye szerinti önkormányzat(ok) részére. A naptári évtől eltérő üzleti éves adózók a 2022-ben kezdődő adóévben, valamint a 2021/2022-es év 2022-re esedékes előleg részleteinél is alkalmazhatják majd a kedvezményt.

Az így „meg nem fizetett” helyi iparűzési adó az uniós állami támogatási szabályok szerint állami támogatásnak minősül. Az adóelőny – a vállalkozó döntésétől függően – csekély összegű támogatásként vagy „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19- járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 11 számú európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza szerinti átmeneti támogatásként vehető igénybe. Amennyiben az adóelőnyt a vállalkozó átmeneti támogatásként kívánja igénybe venni (pl. kimerült a de-minimis keret), akkor erről 2022. február 25-ig nyilatkozatot kell tennie a NAV-on keresztül a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság számára. Nem szükséges külön nyilatkozni abban az esetben, ha a vállalkozó csekély összegű támogatásként veszi igénybe az adóelőnyt.

Az elhúzódó Covid19-világjárvány negatív hatásainak mérséklésére a települési önkormányzatok jövőre sem vezethetnek be új helyi, települési adót, nem emelhetnek adómértéket és nem szűkíthetik a már meglévő kedvezmények körét. A korábban befagyasztott, 2020. december 2-án fennálló állapotot kell fenntartani.

Egyéb jelentős változások

Változnak a támogatásokat érintő számviteli szabályok is. Az uniós és hazai forrású fejlesztési támogatási pályázatoknál is egyre jellemzőbb az előleg alapú finanszírozás és az utólagos, akár több év elteltét követő elszámolás. Ezekben az esetekben ezért gyakran előfordul, hogy egyes megvalósított eszközök a támogatással történő elszámolás előtt üzembe helyezésre kerülnek és utánuk terv szerinti értékcsökkenés kerül elszámolásra, míg a hozzájuk kapcsolódó támogatási bevételek – az utólagos elszámolás miatt – csak az üzembe helyezést követően, akár több év múlva jelennek meg. Emiatt a támogatottnál egyik üzleti év veszteséges, míg a másik nyereséges lesz. A jogszabályváltozás 2022. január 1-jétől az összemérés elvének érvényesülése érdekében megteremti annak lehetőségét, hogy ilyen esetekben a dokumentáltan, minden bizonnyal a támogatási feltételek szerint megvalósuló fejlesztéseknél a támogatási bevétel időbeli elhatárolása megvalósulhasson, hasonlóan a működési célú támogatások elszámolásához.

Az adózás rendjét érintő szabályok között, törvényi szintre emelik a NAV adatigénylését. Ismét bővül tehát az adóhatóság információköre, amely nem csupán a SZJA-bevallási tervezethez nyújt támpontot, hanem a kockázatelemzési eljáráshoz és a végrehajtásokhoz is új muníciót szolgáltat. A NAV ezután megkereséssel fordulhat a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához, az Országos Kórházi Főigazgatósághoz és az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást működtető szervekhez is.

Jó munkát 2022-ben is!

Kincs Beáta, Budapest, 2021.12.17.

Adótörvények változásai 2020-2021

Tisztelt Ügyfeleink!

Az adózás területén 2021-ben a koronavírus járvány gazdasági hatásai a szokottnál is több és összetettebb változást hoznak. A nyári és az őszi törvénycsomagokat ismertetjük röviden. Összefoglalónk nem teljes körű, de reméljük, jó kiindulópontot találnak benne 2021-es évük tervezéséhez. A változások kapcsán igény szerint konzultációkat tartunk, kérjük jelezzék, ha erre igényt tartanak.

Minimálbér, garantált bérminimum

A munkaadók és munkavállalók egyeztetése még folyamatban van, de várhatóan 5-6%-os minimálbér emelkedésre kell számítani jövőre.

Ezt azt jelenti, hogy 2021-ben bruttó 170.000 Ft-ra emelkedhet a minimálbér és 222.000 Ft-re a garantált bérminimum összege.

A bruttó 170.000 Ft esetében 113.050 Ft, a bruttó 222.000 Ft esetében pedig nettó 147.630 Ft összegű bért vihetünk haza a (családi, személyi) és egyéb adókedvezmények figyelembe vétele nélkül.

Fontos azonban, hogy végső döntés ezügyben még nem született meg, így a pontos számokat a napi híradásokból érdemes figyelemmel követni.

Társasági adó

Fejlesztési tartalékképzés

A fejlesztési tartalék 10 milliárd forintos felső korlátja megszűnik, azaz a vállalkozások korlátozás nélkül helyezhetik ilyen címen lekötött tartalékba az éves adózás előtti eredményüket és csökkenthetik ezáltal akár nullára az adott évben esedékes társasági adót. A fejlesztési tartalék felhasználásának szabályai és következményei változatlanul érvényesek, így továbbra is egy halasztott adófizetésről beszélhetünk.

Telephely szabályok

Kettős adóztatási egyezmény hiányában a külföldi cégeknek Magyarországon foglalkoztatott munkavállalójuk vagy más jogviszonyban tevékenykedő dolgozójuk révén mindenképpen telephelyük keletkezik Magyarországon, ha a külföldi cég a magánszemélyen keresztül nyújt egy 12 hónapos időszakban legalább 183 napon keresztül szolgáltatásokat (függetlenül attól, hogy ez egy adott fizikai helyhez kapcsolódik, vagy sem). Így a változó munkahelyen vagy homeoffice-ban dolgozók révén is keletkezhet telephely.

Egyezményes ország esetén megerősíti a törvény, hogy az egyezményben szereplő telephely fogalom az irányadó – ahol sok esetben szintén előfordulhat a fentihez hasonló körülmények esetén, hogy telephely keletkezik.

 

Energiahatékonysági beruházások

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások közül a személygépkocsi és elektromos személygépkocsi beszerzések után már nem érvényesíthető adókedvezmény, kivéve egyes nagy rakodóterű személygépkocsikat.

Ellenőrzött külföldi társaság

Az ellenőrzött külföldi társaság státuszhoz kapcsolódó speciális adóalap-növelési kötelezettség alól jelenleg kivételes esetekben mentesülni lehet, rendeletben fogják azonban megállapítani azon ún. nem együttműködő államok listáját, amelyekre ezek a kivételek nem vonatkoznak.

Behajthatatlanná váló követelés kapcsolt vállalkozások esetében

A jövőben nem lesz már szükség a kapcsolt vállalkozással szembeni behajthatatlan követelésre vonatkozó külön nyomtatványon történő bejelentésre. Helyette az adózó az adóalap-csökkentési jogcím érvényesítéséhez az érintett kapcsolt vállalkozásról, továbbá az ügyletet megalapozó, valós gazdasági okokról külön nyilvántartást kell, hogy vezessen.

KIVA

A KIVA adókulcsa 2021-től 11%-ra csökken a jelenlegi 12%-ról.

A KIVA rendszerbe történő belépés bevételi értékhatára 1 Mrd Ft-ról 3 Mrd Ft-ra, a kilépési értékhatár pedig 3 Mrd Ft-ról 6 Mrd Ft-ra emelkedik. A létszámkorlátra vonatkozó korlátok továbbra is változatlanok, azaz 50 főig lehet belépni és 100 főig lehet a rendszeren belül maradni. A számítások elvégzésekor a kapcsolt vállalkozásokat is figyelembe kell venni.

Változás, hogy a jövőben bent maradhat a KIVA rendszerében az az adózó, amely az adóév végén fennálló, 1 millió Ft-nál nagyobb adótartozását a kizárásáról szóló határozat véglegessé válásáig megfizeti.

Pontosítják a KIVÁ-ról a társasági adóra történő áttéréskor a nyereség leadózására és a veszteség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat, így nem marad adózatlanul az utolsó KIVA évben megtermelt nyereség, hanem az is a TAO rendszerén belül kerül adóztatásra, illetve az utolsó KIVA időszakban keletkezett veszteséget is figyelembe lehet venni a TAO-n belül.

KATA

2021. évtől jelentősen szigorodnak a KATA szabályok.

2021. január 1-jétől 40%-os büntető adót vezetnek be az olyan cégek számára, amelyek egy katás vállalkozástól egy évben több, mint 3 millió forint értékben rendelnek meg szolgáltatást vagy terméket. 

Belföldi kifizető esetén az adó a kifizetőt terheli, míg külföldi vállalkozástól kapott bevétel esetén a KATÁS személy fizeti meg az adót, amelyet a bevétel 71,42%-a után kell felszámítani, azaz úgy kell tekinteni, hogy a kapott bevétel már tartalmazza a 40%-os adót.

A költségvetési szervtől származó bevétel kivételt képez a 40%-os extra adó alól. Ellenben a KATÁ-s vállalkozó kapcsolt vállalkozástól származó bevételét is 40%-os extra adó terheli. A belföldi kifizetőnek ebben az esetben is levonási kötelezettsége van, külföldi kifizető esetén pedig az adót a KATÁ-s vállalkozás rendezi.

A 40%-os adóval sújtott részt nem kell a KATA rendszer általános 12 millió forintos értékhatárába beszámítani.

Személyi jövedelemadó

Személyi kedvezmények

A külön jogszabály alapján súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségben szenvedők, ill. a rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülő magánszemélyek az összevont adóalapjukat jövőre havonta a minimálbér 1/3-ával csökkenthetik (2020-ban adókedvezmény formájában érvényesíthető mértéke a minimálbér 5%-a volt).

A kedvezmények érvényesítési sorrendje: első a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, majd következik a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és végül a családi kedvezmény.

Munkáltatói juttatások

Az éves rekreációs keretösszeg 450 ezer Ft lesz jövőre a költségvetési szerveknél is, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll.

A veszélyhelyzettel összefüggő törvénymódosítások alapján 2021. június 30-ig az éves rekreációs keretösszeg költségvetési szerv esetében 400 ezer, más munkáltatónál 800 ezer forint marad, továbbá a 2020.04.22. és 2021.06.30. között munkavállalói SZÉP Kártya számlákra utalt béren kívüli juttatásokat nem terheli szociális hozzájárulási adó.

A szociális hozzájárulási adómentesség is fél évvel meghosszabbodik, azaz csupán 2021. június 30-át követően tér vissza a szociális hozzájárulási adó, ekkor is csak 15,5% mértékben.

Szintén a veszélyhelyzeti intézkedésekhez kapcsolódott az adómentesen adható járványügyi szűrővizsgálat bevezetése, a már adómentes védőoltás mellett.

Általános forgalmi adó

Online adatszolgáltatás

A korábbi tervekkel összhangban 2021. január 1-jétől (3 hónap türelmi idő mellett) véglegesen kiterjesztésre kerül az online számla adatszolgáltatás rendszere, immár a magánszemélyek és a külföldiek felé kiállított számlák tekintetében is.

2021 júliusától pedig az adóhatóság a rendelkezésére álló számla információk alapján elkészíti majd a vállalkozások számára az áfa bevallási tervezetet. A tervezetben megállapítják a fizetendő adót, valamint javaslatot tesznek az áthárított előzetesen felszámított áfa alapján a levonható adóra is. A tervezet adatait az adózónak kell majd szükség szerint módosítania, javítania. Az szja bevallás tervezettel ellentétben az adóhatóság által készített áfa bevallási tervezet csak annak kifejezett elfogadásával válik majd valódi bevallássá.

A szakmában komoly viták folynak a tervezet hatékonyságáról és lehetséges adminisztráció csökkentő hatásáról. Az biztos, hogy maga a számlák könyvelésének kötelezettsége nem szűnik meg, s a tervezet elfogadását, véglegesítését mindenképpen komoly ellenőrzési munka kell majd megelőzze.

EKÁER

2021. január 1-jétől az EKÁER szempontból kockázatosnak nem minősülő termékek esetében teljesen megszűnik majd a jelentési kötelezettség. A jövőben már csak a megadott érték vagy tömeghatárt meghaladó ún. „kockázatos termékek” tartoznak az EKÁER hatálya alá. A kockázatos termékek körének esetleges bővüléséről eddig nem született rendelkezés. Az EKÁER-kötelezettségek nem, illetve hibás vagy hiányos teljesítése esetén továbbra is az áru értékének 40%-ig terjedő mulasztási bírság lesz majd kiszabható.

Elektronikus kereskedelem

Uniós jogharmonizáció eredményeként születtek meg a 2021. július 1-től hatályos elektronikus kereskedelmet szabályozó rendelkezések.

Főszabály szerint az uniós távértékesítéseknél a termék annak rendeltetési helye szerint adóztatandó. Az adminisztrációs terhek enyhítése érdekében azonban a meghatározott egységes 10.000 eurós értékhatárt meg nem haladó értékesítések esetén a teljesítés helye a letelepedés szerinti tagállam, bár az adózó értékhatár alatt is választhatja a főszabály szerinti adózást. Az értékhatár felett ugyanakkor a végső felhasználó letelepedése szerinti államának az áfa kulcsát kell alkalmazni az értékesítésre.

Kedvező változás, hogy a célországbeli regisztrációs kötelezettség megszűnik, helyette az Uniós szinten kibővített OSS – azaz egyablakos uniós – rendszer alkalmazható. Eszerint a távértékesítő saját nyelvén, egységes portálon keresztül tehet eleget bevallási, adófizetési kötelezettségének.

További módosítás, hogy az Uniós vámszabályokkal összehangoltan, a harmadik országból érkező 22 eurós értékhatárt meg nem haladó import küldemények áfa mentessége megszűnik.

Behajthatatlan követelések

A törvény kibővíti 2021. január 1-től a behajthatatlan követeléshez kapcsolódó adóalap csökkentési-, visszaigénylési lehetőségek körét a magánszemélyekkel szemben fennálló követelések beemelésével. Átmeneti rendelkezésként visszamenőlegesen 2015. december 31-ig lehetővé teszik az áfa visszaigénylést.

Munkaerő kölcsönzés, illetve építőipart érintő szabályok

A munkaerő kölcsönzéshez kapcsolódó fordított áfa kivezetése mellett, továbbra is fennmarad az építőipari tevékenységhez kapcsolódó munkaerő kölcsönzés fordított adózása minden építési-szerelési munka vonatkozásában.

Az újépítésű lakások értékesítésére vonatkozó 5%-os áfa 2021. január 1-től visszavezetésre kerül a 2021. január 1. utáni ügyletek tekintetében. A szabályozás 2022. 12. 31.-ig hatályos.

Csoportos adóalanyiság

A csoportos adóalanyiság létrehozásának, megszüntetésének időpontja megválasztásában nagyobb szabadságra ad lehetőséget a törvény. Eszerint az adóalanyok maguk választhatnak, hogy mely időponttól kérik a csoportos adóalanyiság létrehozását, vagy megszüntetését, illetve valamely tag mikortól szeretne csatlakozni, kiválni a csoportból. A törvény lehetőséget teremt továbbá a csoport váltás folyamatosságára is.

Ismét 5%-os áfa az új lakásokra

Új lakások értékesítése esetén 5%-ra csökken az áfa mértéke – többlakásos lakóingatlanban kialakított lakás esetén maximum 150, egylakásos lakóingatlan esetén maximum 300 négyzetméter hasznos alapterület esetén. A kedvező adómérték a 2023. december 31-ig bejelentett építkezésekre legkésőbb 2026. december 31-ig alkalmazható.

Helyi adók

Iparűzési adó

Megszűnik az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő adó. A 180 napot meghaladó tevékenység telephelyet keletkeztető jellege azonban fennmarad.

Az iparűzési adó számítása során is szükséges lesz a transzferár-szabályokat alkalmazni, vagyis kapcsolt vállalkozások közötti ügyleteknél a nettó árbevételt a szokásos piaci ár alapulvételével kell megállapítani.

Az iparűzési adó bevallást elektronikus úton kell a NAV felé benyújtani.

2021-től módosul az adóalap megosztási szabályozás. A változással bevezetésre kerül, hogy a tartós bérletbe, lízingbe adott gépjárművek tekintetében az eszközértéket a székhelyre, telephelyre jutó személyi jellegű ráfordítások arányában kell figyelembe venni, ezzel megszüntetve egy adóelkerülési kiskaput.

Az önkormányzatok 2021-ben nem emelhetik meg a helyi és a települési adókat, nem vezethetnek be új adót, illetve nem törölhetik el az eddigi adókedvezményeket.

Reklámhordozók építményadója

Megszűnik a reklámhordozók után fizetendő helyi építményadó kötelezettség is.

Gépjárműadó

2021 január 1-jétől a gépjárműadóhoz kapcsolódó adóhatósági feladatok az önkormányzatoktól átkerülnek az állami adóhatóság feladatkörébe.

Jövedéki adó

A cigaretta, és valamennyi dohánytermék esetében jelentősen növekszik a jövedéki adó mértéke. Az emelésre két lépésben kerül sor 2021. január 1-én és április 1-én.

A pálinkára vonatkozó bér- és magánfőzés évi 86 liter párlat mennyiségig adómentes lesz 2021. január elsejétől.

Illetékek

Az eljárási illetékek rendszere kedvezőbb lesz. A törvény külön mellékletben sorolja fel az illetékköteles eljárásokban alkalmazandó illetékmértékeket, és az illetékmentes eljárásokat (számos korábban illetékköteles családjogi, foglalkoztatással kapcsolatos, egészségügyi, szociális, okmányokkal kapcsolatos és adóügyi eljárás illetékmentessé válik).

A vagyonszerzési illetékmentességet tovább bővítették azzal, hogy kedvező illetékszabályt vezettek be a testvér öröklésére, ajándékozására is.

A családi otthonteremtési kedvezmény felhasználásával vásárolt új és használt lakás után nem kell visszterhes vagyonszerzési illetéket fizetni.

Adózás rendje

A kezdő vállalkozások támogatását célzó mentorálási időszak 6 hónapról 12 hónapra emelkedik, amely során az adóhatóság segítséget nyújt az induló vállalkozások adókötelezettségeinek teljesítéséhez.

Emelkednek a fizetési kedvezmények értékhatárai:

  • A megbízható adózókra vonatkozó max. 12 havi részletfizetés a jelenlegi max. 1,5 millió Ft helyett max. 3 millió Ft-os adótartozás esetén vehető igénybe.
  • Természetes személyek 500 ezer forint összegű adótartozás helyett 1 millió forintra vehetnek igénybe évente egy alkalommal max. 12 havi pótlékmentes részletfizetést.
  • A vállalkozási tevékenységet nem folytató, áfa-fizetésére nem kötelezett természetes személyek 6 helyett max. 12 hónapra, ill. 200 ezer Ft helyett max. 500 Ft-ra kérhetnek automatikus részletfizetést az SZJA-bevallásban.

Nem kifejezetten adózási téma, de fontos tudnivaló, hogy a kereskedelmi törvény módosítása után jövő januártól minden online pénztárgéppel rendelkező kereskedőnek biztosítania kell valamilyen elektronikus fizetési megoldást vásárlói számára. Akit ez érinthet, érdemes bővebben tájékozódni a témában.

Jó munkát 2021-ben is!